Only CSAT
CSAT
20 videos
Video: CSAT – 1
Video: CSAT – 2
Video: CSAT – 3
Video: CSAT – 4
Video: CSAT – 5
Video: CSAT – 6
Video: CSAT – 7
Video: CSAT – 8
Video: CSAT – 9
Video: CSAT – 10
Video: CSAT – 11
Video: CSAT – 12
Video: CSAT – 13
Video: CSAT – 14
Video: CSAT – 15
Video: CSAT – 16
Video: CSAT – 17
Video: CSAT – 18
Video: CSAT – 19
Video: CSAT – 20
Sharp Shooter
8 videos
Video: Environment – 2 (Sharp Shooter)
Video: Polity – 1 (Sharp Shooter)
Video: History (Sharp Shooter)
Video: Geography (Sharp Shooter)
Video: Economy (Sharp Shooter)
Video: Sharp Shooter (Geography)
Video: Sharp Shooter (Comprehensive)
Video: Prelims Strategy
Top
Image Alt

Only CSAT

  /  Education  /  Only CSAT

Only CSAT

₹10000
Categories:
Reviews:

CSAT

20 videos
Video: CSAT – 1
hours
Video: CSAT – 2
hours
Video: CSAT – 3
hours
Video: CSAT – 4
hours
Video: CSAT – 5
hours
Video: CSAT – 6
hours
Video: CSAT – 7
hours
Video: CSAT – 8
hours
Video: CSAT – 9
hours
Video: CSAT – 10
hours
Video: CSAT – 11
hours
Video: CSAT – 12
hours
Video: CSAT – 13
hours
Video: CSAT – 14
hours
Video: CSAT – 15
hours
Video: CSAT – 16
hours
Video: CSAT – 17
hours
Video: CSAT – 18
hours
Video: CSAT – 19
hours
Video: CSAT – 20
hours
Sharp Shooter

8 videos
Video: Environment – 2 (Sharp Shooter)
hours
Video: Polity – 1 (Sharp Shooter)
hours
Video: History (Sharp Shooter)
hours
Video: Geography (Sharp Shooter)
hours
Video: Economy (Sharp Shooter)
hours
Video: Sharp Shooter (Geography)
hours
Video: Sharp Shooter (Comprehensive)
hours
Video: Prelims Strategy
hours

User registration

Reset password